Ποικιλία Μαλαγουζιά

Προέλευση-Διάδοση
Πρόκειται για λευκή ποικιλία, από τις πιο εκλεκτές του Ελλαδικού χώρου. Προέρχεται από την ορεινή Ναυπακτία, καλλιεργείται στην Αχαία και στην Αιτωλοακαρνανία. Η καλλιέργειά της δίνει πολύ καλά αποτελέσματα και στην Μακεδονία (Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη)

Αμπελογραφικά χαρακτηριστικά & ιδιότητες

Σαν φυτό είναι ζωηρό, έχει πολύ καλή και σταθερή παραγωγικότητα ( συνήθως δύο σταφύλια ανά καρποφόρο βλαστό) παρουσιάζοντας μια ευαισθησία στον βοτρίτη και το ωίδιο. Το μέγεθος της ράγας είναι μέτριο έως μεγάλο, με σφαιρικό σχήμα.Έχει  κιτρινοπράσινο,μαλακό και χυμώδη φλοιό.

Ωρίμανση
Ωριμάζει μετά τις 20 Αυγούστου

Το κρασί
Δίνει κρασιά με έντονο χαρακτηριστικό άρωμα, ιδιαίτερη γεύση και χαμηλής οξύτητας.

Συνωνυμίες
Μαλαουζιά,Μελαουζιά