Ποικιλία Σαββατιανό

Προέλευση-Διάδοση
Καλλιεργείται σε πολλές περιοχές της χώρας και είναι η πρώτη σε έκταση καλλιέργειας, οινοποιήσιμη ποικιλία. Είναι μία διαδεδομένη λευκή ποικιλία ιδιαίτερα στην Κεντρική Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία, Εύβοια) και σε μικρότερη έκταση στην Πελοπόννησο και στη Μακεδονία

Αμπελογραφικά χαρακτηριστικά & ιδιότητες

Είναι ένα φυτό μέτρια  ζωηρό, με πολύ καλή παραγωγικότητα (συνήθως δύο σταφύλια ανά καρποφόρο βλαστό) ανθεκτικό στην ξηρασία, χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία στις ασθένειες.Η ράγα έχει μεσαίο μέγεθος, σχήμα σφαιρικό και κιτρινόλευκο, μαλακό και χυμώδη φλοιό.

Ωρίμανση
Ωριμάζει από τα μέσα Σεπτεμβρίου

Το κρασί
Από αυτή την ποικιλία παρασκευάζονται κρασιά με ευχάριστη γεύση και άρωμα φρούτων, εφόσον εφαρμοστούν σύγχρονες οινοποιητικές μέθοδοι.Συμμετέχει στην παραγωγή Τοπικών Οίνων, ΟΠΑΠ και  Ονομασίας κατά Παράδοση ( Ρετσίνα).

Συνωνυμίες
Κουντούρα άσπρη, Δουμπραίνα άσπρη, Σακέϊκο, Σαββαθιανό, Παραχωρίτης, Σταματιανό.